SUNČANA ELEKTRANA IRIĆ_2, oznaka: MF-2023-1-1-58

Opis projekta:

Tvrtka Usluga d.o.o. dana 27.12.2023. potpisala je ugovor o provedbi projekta za postavljanje sunčane fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju bez sustava pohrane i priključenje elektrane na postojeću instalaciju kupca kategorije poduzetništvo na poslovnoj zgradi kosog krova, na lokaciji k.č.br. 48, k.o. Gornja Obrijež, Gornja Obrijež 74A, Gornja Obrijež, 34550 Pakrac. Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava za dodjelu sredstava za Proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda. Ukupna vrijednost ovoj projekta je 134.887,86 eura, od kojih su 103.472,80 eura EU bespovratna sredstva. Razdoblje provedbe projekta je od 16. lipnja 2023. do 16. lipnja 2025.

Očekivani pokazatelji rezultata provedbe projekta:
Dodatna instalirana snaga za proizvodnju električne energije iz OIE73,50 kWp
Minimalna godišnja proizvodnja električne energije iz OIE84,98 MWh/god
Referentna godišnja potrošnja isporučene električne energije prije provedbe projekta86,00 MWh/god
Smanjenje godišnje potrošnje isporučene električne energije98,81 %
Smanjenje emisije CO₂13,51 tCO₂/god (98,83 %)
Očekivana kumulativna ušteda isporučene energije do kraja životnog vijeka ulaganja1.303,03 MWh
Očekivana kumulativna ušteda emisija stakleničkih plinova do kraja životnog vijeka ulaganja208,74 tCO₂
Ukupna vrijednost ulaganja bez PDV-a134.887,86 EUR

Projekt oznake MF-2023-1-1-58 sufinanciran je sredstvima Modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.“

Certifikati-TUV-2018-1-768x1086

Certifikacija proizvoda za opremanje dječjih igrališta

www.strukturnifondovi.hr

Naziv projekta: CERTIFIKACIJA PROIZVODA ZA OPREMANJE DJEČJIH IGRALIŠTA

Kratki opis projekta:  certifikacijom proizvoda (sukladnost sa sigurnosnim normama EN1176 i EN1177) omogućiti nastup tvrtke USLUGA d.o.o. na inozemnom tržištu, te olakšati nastup na domaćem tržištu. Očekivani rezultati: 1. certificirano 11 vrsta – 137 tipova proizvoda 2. širenje tržišta 3. povećanje prihoda od prodaje

Ukupna vrijednost projekta 833.660,00

Ukupni prihvatljivi troškovi 652.635,00 

Bespovratna sredstva 548.150,00    

Razdoblje provedbe projekta: 10.01.2018. – 15.12.2018.

Kontakt osoba za više informacija: Marijan Turuk, direktor

Mob.098 256 283

Mail: usluga@net.hr

Linkovi: www.strukturnifondovi.hr        

15.01.2018.

Tvrtka USLUGA d.o.o. je u RH među rijetkim proizvođačima dječje opreme i opreme za kampove, čiji proizvodi su potpunosti proizvedeni u Hrvatskoj. Zbog kvalitete proizvoda i prihvatljivih cijena postoji interes za proizvode tvrtke iz inozemstva, no kako bi se nastupilo na tržištu EU potrebno je zadovoljiti stroge Europske sigurnosne standarde. Pravila su stroga za dobivanje certifikata o sigurnosti jer su korisnici naših proizvoda djeca čija je sigurnost na prvom mjestu.

Tvrtka je trenutno u provedbi razvojnog projekta sufinanciranog od strane Europskog fonda za regionalni razvoj  tijekom kojeg će se certificirati proizvodi tvrtke.  USLUGA d.o.o. je do sada (u periodu od 2015.-2018.) provela nekoliko razvojnih projekata, koji su svi bili sufinancirani iz Europskog fonda za regionalnih razvoj i koji su omogućili tvrtki veću produktivnost i širenje tržišta, no nastup na tržištu je otežan, pa i onemogućen, ukoliko tvrtka nema certificirane proizvode. Javlja se sumnja i nepovjerenje kupaca u sigurnost proizvoda zbog neposjedovanja sigurnosnih certifikata.

Tvrtka je neke proizvode certificirala i sa njima je nastupala na tržištu, no proizvodi i materijali se usavršavaju, te je došlo do promjena u korištenim materijalima, izmjene u dizajnu, pa sve do stvaranja novih proizvoda. Zbog zahtjeva tržišta je došlo do širenja asortimana, pa tako od svakog proizvoda postoji nekoliko tipova.  Tijekom provedbe ovog projekta certificirat će se 11 tipova proizvoda: kućice, kombinacije, tobogani, ljuljalice, njihalice, penjalice – mreže, klatilice, vrtuljci, pješčanici, parkovna oprema za igrališta, urbana oprema.

Proizvodi se certificiraju prema sigurnosnim normama EN1176 i EN1177. Osnovna značajka ovih normi je što iste propisuju način izrade i montaže gotovih proizvoda te njihovu ugradnju, a sve u svrhu sigurnosti djece na igralištu.

Realizacijom ovog projekta proizvodi tvrtke certificiraju se u skladu sa sigurnosnim normama čime se otvara mogućnost nastupa na inozemnom tržištu i povećava konkurentnost na domaćem. Budući da proizvodnja ove industrijske grane ima i u svjetskim razmjerima dobru perspektivu razvoja, procjenjuje se da i u hrvatskim i u europskim uvjetima proizvodnja opreme za dječja igrališta, kampove i komunalne opreme ima perspektivu dugoročnog razvoja, te je time ovaj razvojni projekt opravdan i nužno potreban za dalji razvoj tvrtke USLUGA d.o.o.
13.12.2018.

Tvrtka USLUGA d.o.o. završila je projekt certifikacije svojih proizvoda! 

Poznata certifikatorska kuća TUV CROATIA d.o.o. je ispitala sukladnost naših proizvoda sa normama EN1176 i EN1177 i izdala certifikate o sukladnosti.  Certificirano je 11 vrsta – 137 tipova proizvoda.

Tvrtka konstantno bilježi pozitivno poslovanje. Ovim projektom omogućava se razvoj i širenje poslovanja, povećavanje potražnje za proizvodima tvrtke. Ovaj projekt će omogućiti izvoz, bolji ugled kod kupaca, te, posljedično, veću potražnju i bolji uspjeh na tržištu.

Naši voditelj proizvodnje sa djelatnicima u pogonu će voditi računa o poštivanju sigurnosnih normi kako bi proizvodi zadržali dobiveni certifikat; te o redovnom recertificiranj proizvoda kako bi se zadržalo povjerenje kupaca.

Veselimo se novoj poslovnoj 2019. godini  u koju ulazimo „naoružani“ novim certifikatima!

Antun Irić, direktor

Telefon: +385 34 474 027
Mobitel: +385 98 168 93 25
E-mail: usluga.pakrac@gmail.com

IMG_1572

Nabava radnog vozila i alata za proizvodnju opreme za dječja igrališta

Opći cilj projekta je poboljšanje poslovnog razvoja i ulaganje u materijalnu imovinu tvrtke u cilju razvoja novih kompetencija, poslovnih mogućnosti tvrtke i stvaranja novih radnih mjesta. Jačanje sposobnosti tvrtke Usluga d.o.o. Pakrac za natjecanje na domaćem i međunarodnom tržištu kroz nabavku radnog stroja i alata te edukaciju.

Očekivani rezultati: 1.nabavljen radni stroj (rovokopač); 2. Nabavljen alat i oprema za mobilno servis-vozilo 3. Povećana razina znanja radnika i povećana samostalnost i konkurentnost tvrtke.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta: 624.099,21 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi:  499.279,37 HRK

Bespovratna sredstva: 300.000,00 kn

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 31.10.2017. – 31.10.2018.

Opis projekta:

Po završetku ovog projekta tvrtka bi bila u mogućnosti pružanja kompletne usluge prema kupcu – mogućnost obavljanja zemljanih radova i pripreme terena na mjestima montaže; niže cijene proizvoda, bez angažiranja podizvođača (manji troškovi radne snage, manji troškovi rada radnih strojeva), te servisiranje već postavljenih dječjih igrališta. Kupnjom radnog vozila (ROVOKOPAČ) tvrtka bi mogla zaokružiti svoj poslovni proces, odnosno omogućila bi se kvalitetnija i potpunija usluga tvrtke prema kupcima (kvalitetnija i brža, te financijski povoljnija montaža proizvoda tvrtke), a došlo bi i do znatne uštede radne snage.

Tvrtka bi ovim projektom nabavila i alat i opremu koje bi instalirali u servisno kombi vozilo i time bi se omogućili popravci na mjestu kvara dječje opreme, na igralištima, ne bi se neispravni dijelovi dopremali u tvrtku, skratio bi se znatno broj dana kada igrališta nisu u funkciji. Time bi došlo do povećanja konkurentnosti tvrtke. Budući da proizvodnja te industrijske grane ima i u svjetskim razmjerima dobru perspektivu razvoja, procjenjuje se da i u hrvatskim uvjetima proizvodnja opreme za dječja igrališta, kampove i komunalne opreme ima perspektivu dugoročnog razvoja. Tvrtka predviđa da će predloženi projekt nakon završetka dovesti do povećanja produktivnosti rada za min 3-5%, smanjenje ukupnih troškova proizvodnje za min 2%, povećanje prihoda za min 10-12%, te osigurati novo zapošljavanje uz očuvanje postojećih radnih mjesta.

POČETAK PROVEDBE NOVOG PROJEKTA

31.10.2017. Tvrtka je potpisala ugovor o projektu „Nabava radnog vozila i alata za proizvodnju opreme za dječja igrališta“ te je započela provedba. Ovaj projekt je sastavni dio i nadovezuje se na razvojne projekte u tijeku ili su završeni (izgradnja dodatnog prostora i opremanja proizvodnje opremom visoke tehnološke razine, kao i sistema upravljanja i praćenja, kako proizvodnje, tako i kontinuiranog održavanja. U izradi je i software za praćenje svih postavljenih igrališnih površina, kod bilo kojeg našeg kupca (svake pojedinačne opreme) gdje će svaki korisnik igrališne opreme vrlo jednostavno, mobitelom, uz poziv moći poslati poruku o stanju ili neispravnosti opreme. Ovim projektom tvrtka želi zaokružiti poslovni proces i pružiti cjelovitu uslugu kupcu – od proizvodnje opreme, dopremanja na mjesto postavljanja, građevinske pripreme terena za dječja igrališta i kampove, do post prodajnih usluga redovitog servisiranja i održavanja te opreme.

Za montažu dječjeg igrališta ili terase za bungalove i kućice u turističkim naseljima i kampovima je potrebno pripremiti građevinski teren, raditi razne iskope i/ili uzvisine, za što je tvrtka sada prisiljena angažirati podizvođače, jer ne posjeduje radna vozila. Ovim projektom tvrtka želi nabaviti jedno radno vozilo (rovokopač), kako bi brže, bolje i kvalitetnije obavljali pripremu terena u kampovima i dječjim igralištima i montažu svojih proizvoda, eliminirajući skupe podizvođače radova iz poslovnog procesa, što je vrlo značajno uzevši u obzir da u više od 20 godina rada tvrtka ima postavljenih na preko tisuću dječjih igrališta širom Hrvatske te ugovorena održavanja u više gradova (Zagreb, Sisak, Poreč), te kod većih kupaca: hoteli Plava Laguna, Valamar i dječji vrtići. Postaje prioritetno opremanje jednog pokretnog vozila – radionice za servisiranje postavljene opreme za što je potrebno nabaviti dosta alata i opreme koja bi bila stalno stacionirana u tom pokretnom vozilu. Ovaj novi oblik usluge omogućio bi tvrtki veću konkurentnost, proširenje tržišta i veću razinu zadovoljstva dosadašnjih kupaca.

10.12.2017.

DOŠAO ROVOKOPAČ!

Jedna od aktivnosti u projektu bila je i nabava novog rovokopača. Sa zadovoljstvom objavljujemo da je uspješno završen proces javne nabave i da je rovokopač stigao u našu tvrtku!


10.01.2018.ZAPOČELE EDUKACIJE

U sklopu provedbe ovog projekta planirano je dodatno osposobiti neke naše radnike za rukovanje rovokopačem. Aktivnost se provodi u suradnji sa požeškim Pučkim otvorenim učilištem OBRIS, te su ovaj mjesec započele edukacije.

Hero-Home-page-new.png

ERP sustav u proizvodnji dječjih igrališta

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Usluga d.o.o.
www.strukturnifondovi.hr

Dana 11. veljače 2017.godine tvrtka USLUGA  d.o.o.  Pakrac potpisala je ugovor o provedbi razvojnog projekta pod nazivom „ERP sustav u proizvodnji dječjih igrališta“ s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i  Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, investicije i inovacije (HAMAG – BICRO). Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP u područjima s razvojnim posebnostima kroz informacijske i komunikacijske tehnologije kojeg provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Izrađen je od strane Lokalne razvojne agencije – Poduzetničkog centra Garešnica.  Ukupna vrijednost ovog razvojnog projekta iznosi 832.302,48 kn, od čega su prihvatljivi troškovi 665.841,98kn , a stopa sufinanciranja je 90%. Projekt traje 8 mjeseci i tijekom vremena provedbe tvrtka će modernizirati svoje informacijsko – komunikacijske tehnologije, a nova IKT oprema biti će praćena i specijalnim ERP sustavom (specijaliziranim softverima u potpunosti prilagođenim potrebama tvrtke USLUGA d.o.o.). Očekuje se da će navedeno znatno doprinijeti modernizaciji  tvrtke i olakšati samu proizvodnju, te omogućiti bolje zadovoljavanje želja i potreba kupaca na tržištu.

Opći cilj: Doprinos razvoju mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim  posebnostima RH, te razvoj novih kompetencija.

Specifični cilj: Jačanje sposobnosti tvrtke Usluga d.o.o. Pakrac za natjecanje na domaćem i međunarodnim tržištima kroz informatizaciju poslovnih procesa i uvođenje naprednih e-modela poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta: 832.302,48 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi:  665.841,98 kuna

Odobrena potpora: 599.257,78 kune

Stopa sufinanciranja: 90%

Trajanje projekta: 8 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2016. – lipanj 2017.

1. U poslovanje tvrtke uveden ERP sustav praćenja poslovanja;

2. Povećana produktivnost rada i smanjeni troškovi poslovanja;

3. Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika u radu na novim softverima;

4. Upoznata javnost sa provedbom projekta;

5. Uspješno proveden projekt.

Očekivani učinci projekta

Realizacijom projekta očekuje se da će se ostvariti i specifični ciljevi koje je tvrtka postavila prilikom planiranja projekta:  1. Nabavkom nove informatičke opreme i uvođenjem ERP sustava sa nizom programskih podsustava  omogućiti će se objedinjeno praćenje aktivnosti svih tvrtke, te se očekuje povećanje produktivnosti za najmanje 10%;    2. Povećati razinu prihoda od prodaje za najmanje 10% (smanjen utrošak rada i vremena);   3. Poboljšanje odnosa s dobavljačima i kupcima (omogućeno e-poslovanje);  4. Povećana razina znanja i sposobnosti zaposlenika tvrtke;  5.Povećana razina energetske učinkovitosti (manji utrošak energije kao posljedica bolje organizacije proizvodnje).

Očekivani učinci ovog projekta utjecat će na cjelokupno poslovanje u budućnosti na način da će tvrtka povećati razinu svoje konkurentnosti na stranom tržištu i posljedično će se otvoriti mogućnost izvoza. Očekuje se rast broja zaposlenih po stopi od 10-20% godišnje, što u konačnici dovodi do razvoja gospodarstva grada Pakraca, ali i doprinosi povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u cjelini.

 1. Nabava i instalacija računalne opreme
 2. Nabava i instalacija softvera
 3. Edukacija zaposlenika
 4. Promidžba i vidljivost
 5. Upravljanje projektom i administracija

Promicanje jednakih mogućnosti i socijalne uključenosti u projekt

 1. Mogućnost obavljanja poslova na informatiziranim radnim mjestima – nema spolne diskriminacije, niti su isključene osobe s invaliditetom – svima dostupna radna mjesta Mjerljivi pokazatelj: broj zaposlenih pripadnika marginaliziranih skupina, broj zaposlenih žena
 2. Nova zapošljavanja – smanjenje socijalne isključenosti osoba kroz dobivanje mogućnosti za zapošljavanje. Mjerljivi pokazatelj: broj novo zaposlenih osoba.
 3. Mogućnost za dodatno obrazovanje (informatičko) smanjuje stupanj socijalne isključenosti

Mjerljivi pokazatelj: broj osoba dodatno educiranih kroz ovaj projekt.

Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša

Unutar tvrtke se velika pažnja poklanja razvijanju svijesti zaposlenika vezano za zaštitu okoliša i održiv razvoj. Kontinuirano se prati potrošnja energije, a otpad se zbrinjava na adekvatan način. Informatizacijom tvrtke postići će se smanjenje količine otpada i uštede na energiji – boljom logistikom, pravovremenom izmjenom informacija, boljom kontrolom nad stupnjem izvršenja radnih naloga, i uopće boljom koordinacijom sa inženjerima na terenu postiže se smanjenje praznih hodova, ušteda vremena i energije, te smanjenje troškova po jedinici proizvoda i /ili usluge.

Uvođenjem novih IKT rješenja ovim projektom postići će se smanjenje količine otpada (smanjena mogućnost greške u radu, a time i smanjena mogućnost škarta i otpada). Provedba projekta doprinosi održivom razvoju, jer naprednim IKT rješenjima čuva resurse za buduće generacije (manja potrošnja papira, tinte, sirovina tvrtke – drva i metala – racionalnije se upravlja zalihama. Ujedno se omogućava tvrtci razvoj i veću konkurentnost na tržištu.

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom

Nakon provedbe projekta proces poslovanja će se promijeniti na način da će zbog uvođenja novih IKT rješenja doći do novih zapošljavanja visoko kvalificiranog kadra tehničke struke. Promijeniti će se organizacija rada unutar pogona, a također i na terenu zbog primjene novih softvera koji omogućavaju bolje upravljanje ljudskim resursima, ali i bolju preglednost nad stanjem i stupnjem izvršenosti radnih naloga. Promijeniti će se i organizacija rada unutar proizvodnog pogona zbog novih IKT rješenja, odnosno novih načina praćenja realizacije radnih naloga, te će navedeno doprinijeti promicanju načela dobrog upravljanja. Projekt doprinosi boljoj suradnji sa civilnim društvom jer novim zapošljavanjima pomaže da što manji broj ljudi živi ispod granice siromaštva, obzirom da se radi o području gdje se teško zaposliti zbog smanjenog broja potencijalnih investitora i gdje se provodi politika države i županije prema posebnim područjima (u Razvojnoj strategiji Požeško-slavonske županije pod točkom 8.1.5. Minski sumnjiva područja spomenut i grad Pakrac (sa okolicom). Činjenica da se radi o minski sumnjivom području, čini to područje neatraktivnim za strane, ali i domaće ulagače, te je svaka poduzetnička investicija na spomenutom području (pa i ovaj razvojni projekt tvrtke Usluge d.o.o.) poželjna i dobro došla. Projekt izravno doprinosi povećanju konkurentnosti MSP na ovakvim područjima, te se povećanje konkurentnosti tvrtke Usluga d.o.o. direktno odražava na nova zapošljavanja, te poboljšan životni standard zaposlenih i u konačnici (posredno) kroz povećanu potrošnju i razvoj cijelog područja.

Intro-Home-page-new.png

Usluga – novi pogon

Tvrtka Usluga d.o.o. dana 27.05.2016.godine potpisala  je ugovor o provedbi razvojnog projekta tvrtke Usluga d.o.o. pod nazivom „USLUGA d.o.o. – NOVI POGON“ sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAAMG- BICRO). Projekt je odobren u okviru  Poziva na dostavu projektnih prijava „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“, kojeg  provodi  Ministarstvo poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Tvrtka „Usluga“ d.o.o. je lider na području RH u proizvodnji  dječjih igrališta i naprava za igru i zabavu djece. U dosadašnjem poslovanju uočeno je slijedeće: godišnje potrebe za dječjim igralištima u Hrvatskoj su u porastu, iz razloga što raste broj djece koja pohađaju dječje vrtiće, kao i sam broj dječjih vrtića, rast je 5-10 % godišnje (Izvor: Državni statistički zavod). Potražnja za tom vrstom proizvoda raste, jer se stvaraju nova igrališta, a također i renoviraju stara igrališta novom opremom (zbog obaveze da se zadovolje EU norme o sigurnosti djece na igralištima i sigurnosti dječje opreme koje ranije nisu bile na snazi). Relativno malo nacionalno tržište uvjetuje sve veću orijentiranost tvrtke na izvoz, a prilagodba stranim tržištima je zahtjevna. Tvrtka želi uvesti u proizvodnju nove proizvode koje do sada nije proizvodila i za to joj je potrebna nova tehnologija.

Problemi koje tvrtka nastoji riješiti ovim razvojnim projektom su: premala produktivnost – zastarjela tehnologija i   nemogućnost proizvodnje novih tehnološki zahtjevnijih proizvoda, te proizvodnja locirana na dvije lokacije – posljedica: veliki transportni troškovi poluproizvoda, prazni hodovi, veća cijena koštanja.

Realizacijom ovog projekta (gradnjom novog pogona u produžetku postojeće proizvodne hale) bi se također riješio i problem visokih troškova proizvodnje na dvije lokacije, te bi se podigla energetska učinkovitost. Tvrtci bi bilo omogućeno kupnjom novih strojeva da uvede u proizvodnju nove proizvode, te bi time došlo do povećanja konkurentnosti tvrtke na nacionalnom i međunarodnim tržištima. Budući da proizvodnja te industrijske grane ima i u svjetskim razmjerima dobru perspektivu razvoja, procjenjuje se  da i u hrvatskim  uvjetima proizvodnja opreme za dječja igrališta i komunalne opreme ima  perspektivu dugoročnog razvoja, te je time ovaj razvojni projekt opravdan.

Opći cilj projekta je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica u cilju razvoja novih kompetencija i stvaranja novih radnih mjesta.

Cilj projekta je jačanje sposobnosti tvrtke Usluga d.o.o.Pakrac za natjecanje na domaćem i međunarodnim tržištima kroz izgradnju novog proizvodnog pogona i instaliranje nove tehnologije.

Očekivani rezultati: 1. Izgrađen novi proizvodni pogon veličine  309 m; 2. Nabavljena  i instalirana oprema – 7 kom strojeva; 3. Povećana razina znanja radnika.

Projekt omogućava diversifikaciju proizvodnje  i otvara mogućnost izvoza.

Ukupna vrijednost projekta: 4.878.833,58 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi:  3.853.186,86 HRK

Stopa sufinanciranja: 45%

Trajanje projekta: 20 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 10.05.2016. – 10.01.2018.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 • Izgrađen novi proizvodni pogon veličine  309 m2
 • Nabavljena  i instalirana  slijedeća oprema: termolakirnica, abkant preša, škare za rezanje lima, savijačica, kombinirane škare i probijačica, CNC plazma rezač za metal, CNC router za drvo.
 • Povećana razina znanja i sposobnosti radnika – provedeno stručno osposobljavanje za rad novim tehnologijama
 • Povećanje proizvodnje u roku godine dana od završetka projekta za najmanje 10%
 • Uvedeni novi proizvodi u asortiman tvrtke (diversificirana proizvodnja)
 • Povećanje produktivnosti za minimalno 10%
 • Otvaranje mogućnosti izvoza u roku od godine dana od završetka investicije
 • Povećanje ukupnog prihoda u roku od godine dana od završetka investicije za najmanje 10 %
 • Povećanje broja zaposlenih – rast po stopi između 10 i 15% godišnje, počevši od godine provođenja projekta
 • Projekt doprinosi jednakim mogućnostima (razvoj tehnologije, automatizacija proizvodnje doprinose zapošljavanju OSI i žena)
 • Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša (smanjenje količine otpada – grijanje na piljevinu, nova tehnologija je energ.učinkovitija)
 • Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja i suradnji sa civilnim društvom (ulaganje na minski sumnjiva područja, zapošljavanje lokalnog stanovništva)