SUNČANA ELEKTRANA IRIĆ_2, oznaka: MF-2023-1-1-58

Opis projekta:

Tvrtka Usluga d.o.o. dana 27.12.2023. potpisala je ugovor o provedbi projekta za postavljanje sunčane fotonaponske elektrane za vlastitu potrošnju bez sustava pohrane i priključenje elektrane na postojeću instalaciju kupca kategorije poduzetništvo na poslovnoj zgradi kosog krova, na lokaciji k.č.br. 48, k.o. Gornja Obrijež, Gornja Obrijež 74A, Gornja Obrijež, 34550 Pakrac. Projekt je odobren u okviru Poziva na dostavu projektnih prijava za dodjelu sredstava za Proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora u prerađivačkoj industriji i toplinarstvu u okviru Programa ulaganja dodjele državnih potpora za ulaganje u promicanje energije iz obnovljivih izvora energije financiranog sredstvima Modernizacijskog fonda. Ukupna vrijednost ovoj projekta je 134.887,86 eura, od kojih su 103.472,80 eura EU bespovratna sredstva. Razdoblje provedbe projekta je od 16. lipnja 2023. do 16. lipnja 2025.

Očekivani pokazatelji rezultata provedbe projekta:
Dodatna instalirana snaga za proizvodnju električne energije iz OIE73,50 kWp
Minimalna godišnja proizvodnja električne energije iz OIE84,98 MWh/god
Referentna godišnja potrošnja isporučene električne energije prije provedbe projekta86,00 MWh/god
Smanjenje godišnje potrošnje isporučene električne energije98,81 %
Smanjenje emisije CO₂13,51 tCO₂/god (98,83 %)
Očekivana kumulativna ušteda isporučene energije do kraja životnog vijeka ulaganja1.303,03 MWh
Očekivana kumulativna ušteda emisija stakleničkih plinova do kraja životnog vijeka ulaganja208,74 tCO₂
Ukupna vrijednost ulaganja bez PDV-a134.887,86 EUR

Projekt oznake MF-2023-1-1-58 sufinanciran je sredstvima Modernizacijskog fonda temeljem Ugovora s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.“

Tags: No tags