Intro-Home-page-new.png

Usluga – novi pogon

Tvrtka Usluga d.o.o. dana 27.05.2016.godine potpisala  je ugovor o provedbi razvojnog projekta tvrtke Usluga d.o.o. pod nazivom „USLUGA d.o.o. – NOVI POGON“ sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAAMG- BICRO). Projekt je odobren u okviru  Poziva na dostavu projektnih prijava „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“, kojeg  provodi  Ministarstvo poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Tvrtka „Usluga“ d.o.o. je lider na području RH u proizvodnji  dječjih igrališta i naprava za igru i zabavu djece. U dosadašnjem poslovanju uočeno je slijedeće: godišnje potrebe za dječjim igralištima u Hrvatskoj su u porastu, iz razloga što raste broj djece koja pohađaju dječje vrtiće, kao i sam broj dječjih vrtića, rast je 5-10 % godišnje (Izvor: Državni statistički zavod). Potražnja za tom vrstom proizvoda raste, jer se stvaraju nova igrališta, a također i renoviraju stara igrališta novom opremom (zbog obaveze da se zadovolje EU norme o sigurnosti djece na igralištima i sigurnosti dječje opreme koje ranije nisu bile na snazi). Relativno malo nacionalno tržište uvjetuje sve veću orijentiranost tvrtke na izvoz, a prilagodba stranim tržištima je zahtjevna. Tvrtka želi uvesti u proizvodnju nove proizvode koje do sada nije proizvodila i za to joj je potrebna nova tehnologija.

Problemi koje tvrtka nastoji riješiti ovim razvojnim projektom su: premala produktivnost – zastarjela tehnologija i   nemogućnost proizvodnje novih tehnološki zahtjevnijih proizvoda, te proizvodnja locirana na dvije lokacije – posljedica: veliki transportni troškovi poluproizvoda, prazni hodovi, veća cijena koštanja.

Realizacijom ovog projekta (gradnjom novog pogona u produžetku postojeće proizvodne hale) bi se također riješio i problem visokih troškova proizvodnje na dvije lokacije, te bi se podigla energetska učinkovitost. Tvrtci bi bilo omogućeno kupnjom novih strojeva da uvede u proizvodnju nove proizvode, te bi time došlo do povećanja konkurentnosti tvrtke na nacionalnom i međunarodnim tržištima. Budući da proizvodnja te industrijske grane ima i u svjetskim razmjerima dobru perspektivu razvoja, procjenjuje se  da i u hrvatskim  uvjetima proizvodnja opreme za dječja igrališta i komunalne opreme ima  perspektivu dugoročnog razvoja, te je time ovaj razvojni projekt opravdan.

Opći cilj projekta je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica u cilju razvoja novih kompetencija i stvaranja novih radnih mjesta.

Cilj projekta je jačanje sposobnosti tvrtke Usluga d.o.o.Pakrac za natjecanje na domaćem i međunarodnim tržištima kroz izgradnju novog proizvodnog pogona i instaliranje nove tehnologije.

Očekivani rezultati: 1. Izgrađen novi proizvodni pogon veličine  309 m; 2. Nabavljena  i instalirana oprema – 7 kom strojeva; 3. Povećana razina znanja radnika.

Projekt omogućava diversifikaciju proizvodnje  i otvara mogućnost izvoza.

Ukupna vrijednost projekta: 4.878.833,58 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi:  3.853.186,86 HRK

Stopa sufinanciranja: 45%

Trajanje projekta: 20 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 10.05.2016. – 10.01.2018.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 • Izgrađen novi proizvodni pogon veličine  309 m2
 • Nabavljena  i instalirana  slijedeća oprema: termolakirnica, abkant preša, škare za rezanje lima, savijačica, kombinirane škare i probijačica, CNC plazma rezač za metal, CNC router za drvo.
 • Povećana razina znanja i sposobnosti radnika – provedeno stručno osposobljavanje za rad novim tehnologijama
 • Povećanje proizvodnje u roku godine dana od završetka projekta za najmanje 10%
 • Uvedeni novi proizvodi u asortiman tvrtke (diversificirana proizvodnja)
 • Povećanje produktivnosti za minimalno 10%
 • Otvaranje mogućnosti izvoza u roku od godine dana od završetka investicije
 • Povećanje ukupnog prihoda u roku od godine dana od završetka investicije za najmanje 10 %
 • Povećanje broja zaposlenih – rast po stopi između 10 i 15% godišnje, počevši od godine provođenja projekta
 • Projekt doprinosi jednakim mogućnostima (razvoj tehnologije, automatizacija proizvodnje doprinose zapošljavanju OSI i žena)
 • Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša (smanjenje količine otpada – grijanje na piljevinu, nova tehnologija je energ.učinkovitija)
 • Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja i suradnji sa civilnim društvom (ulaganje na minski sumnjiva područja, zapošljavanje lokalnog stanovništva)
Tags: No tags