47

Vrtuljak 01 111 00

Vrtuljak 01 111

Vrtuljak 01 111

00

01 111 vrtuljak s klupom
Dimenzije fi160x80 cm

Vrtuljak promjera fi 160 cm, visine 80 cm, izrađen je na prijenosnoj metalnoj konstrukciji sa mogućnošću fiksiranja. Pod i sjedalica su od dubinski impregniranog punog drveta, sa zatvorenim krugom po rubu vrtuljka. Na središnjoj konzoli je disk da se može preko kojeg se vrti okretni dio. Ograda oko sjedišta je potpuni krug, a ulaz je ispod zatvorenog dijela 1/5 kruga dok su 4/5 kruga sjedišta. Cijela konstrukcija je toplocinčana .
Promjer cijevi ograde je 34 mm, dok su stupovi 30×40 mm.
Sve je izrađeno prema EN 1176.

Vrtuljak 01 111A 00

Vrtuljak 01 111A

Vrtuljak 01 111A

00

01 111A vrtiljak mali
Dimenzija fi 125×80 cm

Vrtuljak je promjera fi 125 cm, visine 80 cm, na prijenosnoj metalnoj konstrukciji sa mogućnošću fiksiranja. Pod i sjedalica su od dubinski impregniranog punog drveta, sa zatvorenim krugom sa rubom. Na središnjoj konzoli je disk da se može preko kojeg se vrti okretni dio. Ograda oko sjedišta je potpuni krug, a ulaz je otvoren u dužini 1/5 kruga dok su 4/5 kruga sjedišta. Cijela konstrukcija je toplocinčana .

Sve je izrađeno prema EN 1176.

Opruga 00 131 00

Opruga 00 131

Opruga 00 131

00

00 131 Klatilica na opruzi za jedno dijete
dimenzija 75x43x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku kornjače. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj je lik sa sjedalicom i ručkicama, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.

Opruga 00 134 00

Opruga 00 134

Opruga 00 134

00

00 134 Klatilica na opruzi za jedno dijete
dimenzija 85x43x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku kamiona. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj je dvostruki lik sa sjedalicom, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.

Opruga 00 135 00

Opruga 00 135

Opruga 00 135

00

00 135 Klatilica na opruzi za jedno dijete
dimenzija 85x43x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku auta. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj je dvostruki lik sa sjedalicom, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.

Opruga 00 135A 00

Opruga 00 135A

Opruga 00 135A

00

00 135 Klatilica na opruzi za jedno dijete
dimenzija 85x43x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku auta. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj je dvostruki lik sa sjedalicom, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.