144

Kućica 09 212 00

Kućica 09 212

Kućica 09 212

00

09 212 kombinacija kosih elemenata
dimenzija 658×575

Kombinacija se sastoji od tri tornja sa koso postavljenim upornim stupovima, sa tri platforme na istoj visini, a međusobno povezane sa fiksnim ili pomičnim mostom, te mostom od užadi. Konstrukcija je drvena sa temeljnim toplocinčanim akerima. Ograde su od drvenih elemenata različitog oblika sa prozorčićima. Krovovi su od drvenih plitica nepravilno posloženih.

– 2 tornja xka 110 s toboganom i klupama
– 1 kula xka 112 s plaštom i pol
-stupovi su 9×9 cm
– nosači konopa okretni su u sidrištu
– Pokretni mosta od konopa
– Pješački most s rukohvatima
– Oslonac za noge od pocinčanog čelika

Oprema proizvedena u skladu s EN 1176 i 1177:2008 propisima

Kućica 09 601 00

Kućica 09 601

Kućica 09 601

00

09 601 brod sa mrežama
Dimenzije 405x825x350 cm

Konstrukcija broda posložena je na vertikalnim i kosim potpornim stupovima, koji tlocrtno čine sliku broda, platforma broda ograđena je različitim drvenim ogradama sa brodskim elementima, a na nju se dolazi penjući se po mrežama ili okomitim stijenama, dok se za spuštanje koristi tobogan. Cijela je konstrukcija preko temeljnih čahura povezana u betonske temelje.
– Brod za igru, paluba na visini 144cm u kompletu sa:
– 2 pokrova, sustav penjanja, parapeta s ukrasima (sidro i kolut za spašavanje)
– Tobogan na visini 144cm od nehrđajućeg čelika s HPL stranicama
– podna obloga je od impregniranog ariša 33 mm
– Oslonac za noge od pocinčanog čelika

Oprema proizvedena u skladu s EN 1176 i 1177:2008 propisima