Tehnologija

MATERIJAL ZA IZRADU OPREME

Zbog svojih povoljnih tehničkih svojstava za izradu velikih igračaka, sprava i prateće opreme drvo je primarni materijal i sa drugih pozitivnih aspeka. To su proizvodni, uporabni i ekološki. Najveću primjenu nalazi cjelovito impregnirano drvo, zatim debele vodootporne furnirske ploče te debljinski uslojene grede lijepljenje vodootpornim ljepilima.

Drvo i drvni materijali lako se mehanički obrađuju prema nominiranim ergonomskim zahtjevima uz njegovo recionalno iskorištenje.

Površinska obrada bojama i lakovima daje zadovoljavajuću i trajnu površinsku zaštitu. Dvokomponentni poliuretanski lakovi prema propisima europskih normi EN71-3 sigurni su za obradu dječjih igračaka bez štetnih posljedica u uporabi predmeta i pri nanošenju u lakirnici. Višeslojne furnirske ploče iz kojih se izrađuju razni likovi tj dijelovi velikih igračaka lijepljene su uglavnom ljepilima na bazi fenolnih smola, te su otporne na vanjske klimatske utjecaje. Svi oblici piljene građe kao što su grede, gredice, mosnice i okrajčene piljenice iz drva četinjača i tvrdih listača impregnirane su pod tlakom sredstvima za zaštitu zbog produženja trajnosti pri doticanju s vlažnim terenom.

Dječje igralište je potpuno opremljeno kada je kompletirano sa pratećom opremom koja obuhvaća ograde, nadstrešnice, spremišta, cvjećarnike, klupe i stolove za odmor, razne oznake, kulise i ukrase. Svako igralište treba osigurati prikladnu infrastrukturu, a to je rasvjeta, sanitarni čvor, te kiosk za osvježenje ukoliko nije sličan objekt u blizini igrališta.

Planiranje izrade

I izradu tehničke dokumentacije uz pomoć najboljih programa za projektiranje, izvodi kvalificirano stručno osoblje.

Materijali

Za izradu opreme su najkvalitetniji dijelovi drva lijepljeni u lamelirane grede, tvrda vodootporna šperploča, te poliamidne višebojne ploče veselih boja koje obrađujemo CNC strojem. Rezultat su trajni i kvalitetni proizvodi bez velikih zahtjeva u održavanju.

Usulag technology

Proizvodnju i montažu

Kao i održavanje opreme izvodi obučeno i stručno osoblje. Osposobljavanje ljudi odvija se kroz stalna školovanja i praktičnu obuku, kako u izradi i montaži, tako i u očuvanju okoliša, te zaštite na radu.

Usulag technology

Zaštita punog drva

Vrši se dubinskom impregnacijom pod tlakom u komori pod strogo kontroliranim uvjetima, pri tome koristeći ekološki prihvatljiva sredstva.

Usulag technology

Logistika

Proizvedenu opremu dopremamo vlastitim transportom na mjesto ugradnje i ugrađujemo prema pravilima struke i norme, poštujući pri tom zahtjeve sigurnosti / zaštitne zone/.

Usulag technology

Gumene podloge

Kod ugradnje opreme potrebno je voditi računa o podlozi na koju djeca mogu pasti kao i o visinama padova. Iz tog razloga ugrađujemo različite debljine gumenih podloga, a mogu se koristiti i drugi materijali kao što su; pijesak, riječni oblutci 4-8 mm i obrađena drvena kora.

Ostala oprema za dječja igrališta

Igralište je potrebno opremiti sa svom opremom kako bi se djeca mogla što bezbrižnije i sigurnije igrati. Iz tog razloga, igrališta ograđujemo, stavljamo rasvjetu, uređujemo staze, prilaze, postavljamo klupe i garniture za sjedenje kao i sjenice.
Također uređujemo hortikulturu.