43

Opruga 00 131 00

Opruga 00 131

Opruga 00 131

00

00 131 Klatilica na opruzi za jedno dijete
dimenzija 75x43x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku kornjače. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj je lik sa sjedalicom i ručkicama, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.