Projekt: ERP sustav u proizvodnji dječjih igrališta

Ovaj poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Usluga d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr

O pojektu
Novosti o projektu

Kontakt osobe