Tobogani 09 204

09 204 tobogan sa rampom
Dimenzije 238x88x210 cm

Na dva drvena stupa učvršćen je sa jedne strane puhano polietilensko korito tobogana sa proširenom petom, a sa druge rampa za penjanje, dok je između stupova okvir za provlačenje.
– Stupci od dvoslojne ljepljene građe: presjek 9×9 + kapica
– tlačno-izliven polietilen rampa: 84 h
– tlačno-izliven polietilen tobogan: 84 h
– tlačno-izliven polietilen luk oblikom
– Kit s pocinčane vijke za montažu u plastičnim čepovima

Igranje opreme proizveden u skladu s EN 1176 i 1177:2008 propisima

Add To Cart

Tobogani 09 204

00

09 204 tobogan sa rampom
Dimenzije 238x88x210 cm

Na dva drvena stupa učvršćen je sa jedne strane puhano polietilensko korito tobogana sa proširenom petom, a sa druge rampa za penjanje, dok je između stupova okvir za provlačenje.
– Stupci od dvoslojne ljepljene građe: presjek 9×9 + kapica
– tlačno-izliven polietilen rampa: 84 h
– tlačno-izliven polietilen tobogan: 84 h
– tlačno-izliven polietilen luk oblikom
– Kit s pocinčane vijke za montažu u plastičnim čepovima

Igranje opreme proizveden u skladu s EN 1176 i 1177:2008 propisima

Tobogani 09 204