Tobogan kućica 175030

175030 Tobogan sa stepenicama
dimenzija 303x177x234 cm
-središnji dio kućice dimenzija 75×75, sa visinom podesta 87 cm, na koji se pomoću prirubnice oslanja ravni tobogan dužine korita 181 cm.Penjanje na podest omogućeno je ljestvama širine 80 i visine 87 cm.
-stupovi kućice su 9,3×9,3 cm i visine 215 i 187cm
-podest kućice ograđen je ogradom na visini 72 cm s okomitim letvicama.
-pod kućice je dimenzija 75x75cm posložen na nosače.
-krov kućice je četverokutnog oblika dimenzija 118×118 cm sa prihvatnim nosačima , sve izrađeno u boji po želji.
-temeljenje kućice vrši se okruglim, toplocinčanim temeljnim elementima.
-tobogan dimenzija 181×78,4 cm, na visini 87cm koji se oslanja na prirubnicu učvršćenu na stupovima.
Sprava je izrađena prema normi EN 1176.

SKU: 175030 Kategorija: