Tino 104315M

104315M Kombinacija Tino
dimenzija 464x215x169 cm

Tino je proizvod za dječja igrališta s koracima do niske (570 mm) platforme i tobogana. Sa strane platforme nalazi se mala stolna ploča za igranje. Jedno lice stola ima stazu za utrke automobila, a drugu peć za igru. Vidljivo lice mora biti odabrano prilikom ugradnje, ali se stolna ploča može lako preokrenuti u kasnijoj fazi. Stol je dovoljno jak da odrasla osoba može sjediti, kako bi pomogla malom djetetu na toboganu. Veća djeca mogu se popeti na višu kulu (870 mm) koristeći mrežu ili rampu za igru s pločom za igru staze. Ispod tornja nalazi se koliba sa sjedalom i pločom za igru na moru.
Sprava je izrađena prema normi EN 1176.

SKU: 104315M Kategorija: