Statične 09 103

09 103 Telefon cvijet
dimenzija 57x36x120cm

telefon cvijet služi za razgovor na određenim udaljenostima, dva telefonska stupa sa cvijetom spojena su ispod zemlje sa pvc cijevi promjera fi 50 mm, te učvršćeni na nosače / postolje/
– Oslikani cjevasti čelični noseći elementi: 133 mm
– 60 mm cjevasti graft izrađene od oslikanog čelika
– Perforirane cvjetni oblici izrađeni od okretno predoblikovanom polietilena
– Plastična podzemna spajanja cijevi
– Kit s pocinčanim vijcima i plastičnim čepovima

Add To Cart

Statične 09 103

00

09 103 Telefon cvijet
dimenzija 57x36x120cm

telefon cvijet služi za razgovor na određenim udaljenostima, dva telefonska stupa sa cvijetom spojena su ispod zemlje sa pvc cijevi promjera fi 50 mm, te učvršćeni na nosače / postolje/
– Oslikani cjevasti čelični noseći elementi: 133 mm
– 60 mm cjevasti graft izrađene od oslikanog čelika
– Perforirane cvjetni oblici izrađeni od okretno predoblikovanom polietilena
– Plastična podzemna spajanja cijevi
– Kit s pocinčanim vijcima i plastičnim čepovima