Ograda 07 512

Ograda 07 512
– ukupna visina ograde je 70cm
– stupići ograde su 50x70mm, a letvice 18x50x500mm
– nosači letvica su 4,5x6x200cm
– temeljni nosači toplocinčani 50x5x500mm
– u metar dužni ograde ide jedan stup, stupovi se postavljaju na razmaku od 2m

Add To Cart

Ograda 07 512

00

Ograda 07 512
– ukupna visina ograde je 70cm
– stupići ograde su 50x70mm, a letvice 18x50x500mm
– nosači letvica su 4,5x6x200cm
– temeljni nosači toplocinčani 50x5x500mm
– u metar dužni ograde ide jedan stup, stupovi se postavljaju na razmaku od 2m