Mimas 207

Mimas

dimenzija: 4,2×4,2×3,6m
Konstrukcija se sastoji od jarbola na kojemu je rastegnuta konstrukcija užeta. Dodatna atrakcija je horizontalna konopska ravnina na visini od 1,0 m. Duljina korištenog užeta je 123 m.
SPRAVA JE IZRAĐENA PREMA NORMI EN 1176

SKU: 207 Kategorija: