Kućica 09 205

09 205 kućica sa kupolom
dimenzija 247x155cm

– Stupci od dvoslojne ljepljene građe: presjeka 9x9cm sa ankerima
– Platforma od masivnog drveta 88x88cm, debljine 33 mm
– Rampa izlivena od politilena visine 84 cm
– Krovna kupola od okretno predoblikovanog polietilena
– kružno uobličena polietilenska penjalica
– zavojito-izliven polietilenskitobogan visine 84 cm sa dosjednom petom
– kružno-uobličeni polietilenski lukovi na ogradi
– Kit s pocinčanim vijcima za montažu u plastičnim čepovima

Proizvedeno u skladu s EN 1176 i 1177:2008 propisima

 

SKU: 09 205 Kategorija:

Opis

Kućica 09 205

Dodatne informacije

Dužina

Širina

Prepručena dob djeteta

Visina Podesta

Sigurnosna Zona

Antitraumatska podloga