Klupa 07 230A

Klupa
dimenzija: 190x40cm
Klupa je sastavljena od debelih drvenih dasaka (RAL 8004) koje izgledaju neobrađeno.
Konstrukcija klupe je potpuno drvena , sve dubinski impregnirano, temelji se u betonske stope.

Add To Cart

Klupa 07 230A

00

Klupa
dimenzija: 190x40cm
Klupa je sastavljena od debelih drvenih dasaka (RAL 8004) koje izgledaju neobrađeno.
Konstrukcija klupe je potpuno drvena , sve dubinski impregnirano, temelji se u betonske stope.