Hati 205

Hati

dimenzija: 4x4x2,4m
Konstrukcija se sastoji od jarbola na kojemu je rastegnuta konstrukcija užeta. Dodatna atrakcija je horizontalna konopska ravnina na visini od 1,0 m. Duljina korištenog užeta je 91,0 m.
SPRAVA JE IZRAĐENA PREMA NORMI EN 1176

SKU: 205 Kategorija: