Atria 407

Atria

dimenzija: 6,2×6,2×4,2m
Uređaj se sastoji od dva polukruga koja su međusobno prekrižena, između kojih je zategnuta prostorna struktura užeta, sastavljena od vertikalnih i horizontalnih mreža. Dodatna atrakcija su užad za penjanje s čvorovima i rešetka usidrena u tlu.
SPRAVA JE IZRAĐENA PREMA NORMI EN 1176

SKU: 407 Kategorija: