2 - 8

Pješčanik 03 116 00

Pješčanik 03 116

Pješčanik 03 116

00

03 116 Pješčanik s pokrovom
dimenzija 460x258cm.

Pješčanik je pravokutnog oblika s kliznim pokrovom od tvrde vodootporne šperploče. Konstrukcija je od višeslojno lameliranih greda 16×16 cm na koju se učvršćuje metalna viseća podkonstrukcija za nošenje pokrova. Viseća konstrukcija ovješena je u gornjoj zoni kotačiće u vodilicama, na način da je nemoguć dolazak pijeska pod kotačiće.
Pješčanik ima dupla vrata koja se otvaraju putem vodilica. Na vratima se nalaze PVC držači radi lakšeg otvaranja i zatvaranja, a u krajnjim položajima su bravice za zatvaranje kako se poklopci nebi mogli gurati dok su djeca u igri ili otvarati po želji.

Sve je izrađeno prema EN 1176.

Vrtuljak 01 111A 00

Vrtuljak 01 111A

Vrtuljak 01 111A

00

01 111A vrtiljak mali
Dimenzija fi 125×80 cm

Vrtuljak je promjera fi 125 cm, visine 80 cm, na prijenosnoj metalnoj konstrukciji sa mogućnošću fiksiranja. Pod i sjedalica su od dubinski impregniranog punog drveta, sa zatvorenim krugom sa rubom. Na središnjoj konzoli je disk da se može preko kojeg se vrti okretni dio. Ograda oko sjedišta je potpuni krug, a ulaz je otvoren u dužini 1/5 kruga dok su 4/5 kruga sjedišta. Cijela konstrukcija je toplocinčana .

Sve je izrađeno prema EN 1176.

Vrtuljak 01 112 00

Vrtuljak 01 112

Vrtuljak 01 112

00

01 112 vrtuljak sa sjedalicama
Dimenzija fi160x80 cm

Na samostojeću metalnu podkonstrukciju postavlja se pod od tvrde vodootporne blažujke, na koju se učvršćuju metalne oblikovane sjedalice sa naslonom. Sjedalice se svojim nosačem oslanjaju na čvrstu podkonstukciju i učvršćuju vijcima. Središnji dio je čvrsta konzola na kojoj je okrugla polietilenska ploča za pokretanje rotirajućeg dijela.
Nosači stolica su od cijevi fi 34 mm, dok je ograda sjedalica cijev fi 25 mm.
Između sjedalica prilikom korištenja obavezno zakačiti lanac koji je sa jedne strane fiksan a sa druge se kači.

Tobogani 09 202 00

Tobogani 09 202

Tobogani 09 202

00

09 202 tobogan gica
Dimenzije 241x71x135 cm
U dvostrukoj oplati lika gice smješteno je stepenište punog profila /zatvoreno/
do visine podesta. Sa prednje strane učvršćeno je polietilensko puhano korito tobogana sa proširenom petom za zaustavljanje.
– Visina polietilen tobogan cm 84
– Strane u polietilenske panela debljine 19 mm sa oblikom gice.
– Stube u polietilenu.

Tobogani 09 203 00

Tobogani 09 203

Tobogani 09 203

00

09 203 tobogan delfin
Dimenzije 302x70x130 cm
U dvostrukoj oplati lika delfina smješteno je stepenište punog profila /zatvoreno/ do visine podesta. Sa prednje strane učvršćeno je polietilensko korito tobogana sa proširenom petom za zaustavljanje.
– Visina polietilen tobogan cm 84
– Strane u polietilenske panela debljine 19 mm sa oblikom delfina.
– Stube u polietilenu.

Igranje opreme proizveden u skladu s EN 1176 i 1177:2008 propisima

Tobogani 09 204 00

Tobogani 09 204

Tobogani 09 204

00

09 204 tobogan sa rampom
Dimenzije 238x88x210 cm

Na dva drvena stupa učvršćen je sa jedne strane puhano polietilensko korito tobogana sa proširenom petom, a sa druge rampa za penjanje, dok je između stupova okvir za provlačenje.
– Stupci od dvoslojne ljepljene građe: presjek 9×9 + kapica
– tlačno-izliven polietilen rampa: 84 h
– tlačno-izliven polietilen tobogan: 84 h
– tlačno-izliven polietilen luk oblikom
– Kit s pocinčane vijke za montažu u plastičnim čepovima

Igranje opreme proizveden u skladu s EN 1176 i 1177:2008 propisima

Statične 09 101 00

Statične 09 101

Statične 09 101

00

09 101 Kućica igraonica – za djecu s poteškoćama

– Stupci od dvoslojne ljepljene građe: presjek 9×9, list djeteline profili
– tlačno-lijevani elementi ograde sa igrama slagalicama,
– Dvije aktivnosti paneli s polietilena revolving sfere
– Ploča jedan polietilen ploča djelatnost
– Ukošena masivni parket oplata + rampa: debljine 33 mm
– krov na četiri vode- pokrov šindra / 20 mm debljine + škriljevca mineralna plašteve /
– podesti prilagođeni ulasku kolica
– Kit s pocinčane vijke za montažu u plastičnim čepovima

Oprema proizvedena u skladu s EN 1176 i 1177:2008 propisima

Statične 09 102 00

Statične 09 102

Statične 09 102

00

09102 Vlakić dimenzija 214x116cm

-Vlakić je izrađen od poliesterske tunelske cijevi sa sa oblikovanim završetcima na obje strane koji služe kao ukrasi i za provlačenje.
Krović vlaka je zaobljen i završen na čeonim stranama sa stožasto oblikovanim završnim elementima
-Vagončići su četvrtasti ili tunelski za mogućnost sjedenja ili provlačenja

Stupci od dvoslojne ljepljene građe: presjek 9×9 + kapica
protuklizne šperploča platforme / sjedala / kotača: 21 mm debljine
polu-zakrivljene krovove i polietilena zabata ploče
okretno-izliven polietilen tunel
Komplet s pocinčanim vijcima i plastičnim čepovima

Oprema proizvedena u skladu s EN 1176 i 1177:2008 propisima

Statične 09 102A 00

Statične 09 102A

Statične 09 102A

00

09102 Vlakić dimenzija 214x116cm
09102A Vagon dimenzija 198x119cm
09102B Vagon dimenzija 165x92cm

-Vlakić je izrađen od poliesterske tunelske cijevi sa sa oblikovanim završetcima na obje strane koji služe kao ukrasi i za provlačenje.
Krović vlaka je zaobljen i završen na čeonim stranama sa stožasto oblikovanim završnim elementima
-Vagončići su četvrtasti ili tunelski za mogućnost sjedenja ili provlačenja

Stupci od dvoslojne ljepljene građe: presjek 9×9 + kapica
protuklizne šperploča platforme / sjedala / kotača: 21 mm debljine
polu-zakrivljene krovove i polietilena zabata ploče
okretno-izliven polietilen tunel
Komplet s pocinčanim vijcima i plastičnim čepovima

Oprema proizvedena u skladu s EN 1176 i 1177:2008 propisima

Statične 09 102B 00

Statične 09 102B

Statične 09 102B

00

09102B Vagon dimenzija 165x92cm

-Vlakić je izrađen od poliesterske tunelske cijevi sa sa oblikovanim završetcima na obje strane koji služe kao ukrasi i za provlačenje.
Krović vlaka je zaobljen i završen na čeonim stranama sa stožasto oblikovanim završnim elementima
-Vagončići su četvrtasti ili tunelski za mogućnost sjedenja ili provlačenja

Stupci od dvoslojne ljepljene građe: presjek 9×9 + kapica
protuklizne šperploča platforme / sjedala / kotača: 21 mm debljine
polu-zakrivljene krovove i polietilena zabata ploče
okretno-izliven polietilen tunel
Komplet s pocinčanim vijcima i plastičnim čepovima

Oprema proizvedena u skladu s EN 1176 i 1177:2008 propisima

Statične 09 104 00

Statične 09 104

Statične 09 104

00

09 104 Dvostruki aktivni panel
dimenzija 128x128x120cm

– Stupci od dvoslojne ljepljene građe: presjek 9×9 + kapica
– Dvostruko tlačno-zalivene polietilen ploče sa rupama za kugle
– 18 revolving kugle izrađene od tlačno oblikovanog polietilena sa simbolima ili brojevima
Sve je putem temeljnih nosača utemeljeno u betonske stope
– Kit s pocinčanim vijcima i plastičnim čepovima

Statične 09 105 00

Statične 09 105

Statične 09 105

00

09 105 Aktivni panel – duga
dimenzija 128x10x95cm

Na dva stupa učvršćena je polietilenska ploča 19 mm sa nosačima kuglica u tri polukružna odsječka. Na ploči su još utezane i vodilice sa figuricama za igru
– Stupci od dvoslojne ljepljene građe: presjek 9×9 + kapica
– Ploča debljine 19 mm polietilen s cijevi od nehrđajućeg čelika i obojenih plastičnih sferama

Statične 09 106 00

Statične 09 106

Statične 09 106

00

09 106 Gol panel za trening
dimenzija 128x10x120cm

na dva stupa koji su ukrućeni u temeljne stope postavljena je okvirna ploča pravokutnog oblika, koja služi kao nosač okretne okrugle ploče sa rupom, koju je moguće zarotirati i onda loptom gađati rupu
– Stupci od dvoslojne ljepljene građe: presjek 9×9 + kapica
– Okretno-zaliveni, polietilen ploča
– Gumirana ploča s off-otvora za loptu
– Kit s pocinčanim vijcima i plastičnim čepovima

Kućica 09 201 00

Kućica 09 201

Kućica 09 201

00

Kućica četverokutnog oblika 338x183cm

– Ljepljena dva sloja podupirači (stupaca) : presjek 9×9, djetelina profila
– Protuklizne morski šperploče platforme: 21 mm debljine
– Dva kosa krova i sjedala izrađena od protuklizne šperploče: debljine 21 mm
– Za obje rampe H 84 sa okretno predoblikovanom polietilen luk.
– Okretno-izliven polietilen tobogan: 84 h
– Bočni zidovi / stol / oblici izrađeni od polietilena: 15 mm debljine, zaobljeni
– Kit s pocinčanim vijcima za montažu u plastičnim čepovima

Igranje opreme proizveden u skladu s EN 1176 i 1177:2008 propisima

Doslovno prevedeno, ispravljene samo poneke gramatičke greške i riječi koje nisu bile dobro prevedene.