Politika Upravljanja

POLITIKA UPRAVLJANJA KVALITETOM , OKOLIŠEM I ZAŠTITOM ZDRAVLJA I SIGURNOSTI

Poduzeće Usluga d.o.o. Pakrac prihvaća i provodi sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i zaštitom zdravlja i sigurnosti sukladno normama :
HRN EN ISO 9001: 2009
HRN EN ISO 14001:2009
OHSAS 18001:2007
Politika upravljanja je temelj za postavljanje općih i pojedinačnih ciljeva.
Osnovni cilj Usluge d.o.o. je kontinuirano poboljšanje izrade opreme za dječja igrališta i javnih površina, te poboljšanje u izobrazbi ljudskih potencijala i materijalnih resursa u cilju razvoja tvrtke i realiziranje profita.
Sustav upravljanja opisan je i dokumentiran, a provodi se putem programa i postupaka u koje su uključeni svi zaposlenici i poslovodstvo poduzeća Usluga d.o.o.
Poslovodstvo će izvršiti obavezu osiguravanja svih resursa potrebnih za poštivanje, provođenje i zadovoljenje principa sustava upravljanja uz stalno praćenje i poboljšavanje.
To se postiže praćenjem i uvidom u kretanja na tržištu, stalnim razvojem ekološki prihvatljivih tehnologija i proizvoda, razvojem ekološki svjesne organizacije, tehničkim inovacijama, te smanjenjem rizika za život i zdravlje ljudi.

Pakrac, 15.10.2013.

Marijan Turuk
Direktor