Podaci o projektu

PODACI O PROJEKTU

Opći cilj projekta je poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a poticanjem ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, posebice kroz izgradnju i opremanje poslovnih jedinica u cilju razvoja novih kompetencija i stvaranja novih radnih mjesta.

Cilj projekta je jačanje sposobnosti tvrtke Usluga d.o.o.Pakrac za natjecanje na domaćem i međunarodnim tržištima kroz izgradnju novog proizvodnog pogona i instaliranje nove tehnologije.

Očekivani rezultati: 1. Izgrađen novi proizvodni pogon veličine  309 m; 2. Nabavljena  i instalirana oprema – 7 kom strojeva; 3. Povećana razina znanja radnika.

Projekt omogućava diversifikaciju proizvodnje  i otvara mogućnost izvoza.

Ukupna vrijednost projekta: 4.878.833,58 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi:  3.853.186,86 HRK

Stopa sufinanciranja: 45%

Trajanje projekta: 20 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 10.05.2016. – 10.01.2018.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

  • Izgrađen novi proizvodni pogon veličine  309 m2
  • Nabavljena  i instalirana  slijedeća oprema: termolakirnica, abkant preša, škare za rezanje lima, savijačica, kombinirane škare i probijačica, CNC plazma rezač za metal, CNC router za drvo.
  • Povećana razina znanja i sposobnosti radnika – provedeno stručno osposobljavanje za rad novim tehnologijama