Podaci o projektu (vozilo)

PODACI O PROJEKTU

Opći cilj projekta je poboljšanje poslovnog razvoja i ulaganje u materijalnu imovinu tvrtke u cilju razvoja novih kompetencija, poslovnih mogućnosti tvrtke i stvaranja novih radnih mjesta. Jačanje sposobnosti tvrtke Usluga d.o.o. Pakrac za natjecanje na domaćem i međunarodnom tržištu kroz nabavku radnog stroja i alata te edukaciju.

Očekivani rezultati: 1.nabavljen radni stroj (rovokopač); 2. Nabavljen alat i oprema za mobilno servis-vozilo 3. Povećana razina znanja radnika i povećana samostalnost i konkurentnost tvrtke.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta: 624.099,21 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi:  499.279,37 HRK

Bespovratna sredstva: 300.000,00 kn

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 31.10.2017. – 31.10.2018.

Opis projekta:

Po završetku ovog projekta tvrtka bi bila u mogućnosti pružanja kompletne usluge prema kupcu – mogućnost obavljanja zemljanih radova i pripreme terena na mjestima montaže; niže cijene proizvoda, bez angažiranja podizvođača (manji troškovi radne snage, manji troškovi rada radnih strojeva), te servisiranje već postavljenih dječjih igrališta. Kupnjom radnog vozila (ROVOKOPAČ) tvrtka bi mogla zaokružiti svoj poslovni proces, odnosno omogućila bi se kvalitetnija i potpunija usluga tvrtke prema kupcima (kvalitetnija i brža, te financijski povoljnija montaža proizvoda tvrtke), a

došlo bi i do znatne uštede radne snage. Tvrtka bi ovim projektom nabavila i alat i opremu koje bi instalirali u servisno kombi vozilo i time bi se omogućili popravci na mjestu kvara dječje opreme, na igralištima, ne bi se neispravni dijelovi dopremali u tvrtku, skratio bi se znatno broj dana kada igrališta nisu u funkciji. Time bi došlo do povećanja konkurentnosti tvrtke. Budući da proizvodnja te industrijske grane ima i u svjetskim razmjerima dobru perspektivu razvoja, procjenjuje se da i u hrvatskim uvjetima proizvodnja opreme za dječja igrališta, kampove i komunalne opreme ima perspektivu dugoročnog razvoja. Tvrtka predviđa da će predloženi projekt nakon završetka dovesti do povećanja produktivnosti rada za min 3-5%, smanjenje ukupnih troškova proizvodnje za min 2%, povećanje prihoda za min 10-12%, te osigurati novo zapošljavanje uz očuvanje postojećih radnih mjesta.