Podaci o projektu (erp)

1.2 Podaci o projektu

Opći cilj: Doprinos razvoju mikro, malih i srednjih poduzetnika u područjima s razvojnim  posebnostima RH, te razvoj novih kompetencija.

Specifični cilj: Jačanje sposobnosti tvrtke Usluga d.o.o. Pakrac za natjecanje na domaćem i međunarodnim tržištima kroz informatizaciju poslovnih procesa i uvođenje naprednih e-modela poslovanja.

Ukupna vrijednost projekta: 832.302,48 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi:  665.841,98 kuna

Odobrena potpora: 599.257,78 kune

Stopa sufinanciranja: 90%

Trajanje projekta: 8 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: lipanj 2016. – lipanj 2017.