Opis projekta

Tvrtka Usluga d.o.o. dana 27.05.2016.godine potpisala  je ugovor o provedbi razvojnog projekta tvrtke Usluga d.o.o. pod nazivom „USLUGA d.o.o. – NOVI POGON“ sa Ministarstvom poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAAMG- BICRO). Projekt je odobren u okviru  Poziva na dostavu projektnih prijava „Izgradnja proizvodnih kapaciteta MSP i ulaganje u opremu“, kojeg  provodi  Ministarstvo poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a koji je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Tvrtka „Usluga“ d.o.o. je lider na području RH u proizvodnji  dječjih igrališta i naprava za igru i zabavu djece. U dosadašnjem poslovanju uočeno je slijedeće: godišnje potrebe za dječjim igralištima u Hrvatskoj su u porastu, iz razloga što raste broj djece koja pohađaju dječje vrtiće, kao i sam broj dječjih vrtića, rast je 5-10 % godišnje (Izvor: Državni statistički zavod). Potražnja za tom vrstom proizvoda raste, jer se stvaraju nova igrališta, a također i renoviraju stara igrališta novom opremom (zbog obaveze da se zadovolje EU norme o sigurnosti djece na igralištima i sigurnosti dječje opreme koje ranije nisu bile na snazi). Relativno malo nacionalno tržište uvjetuje sve veću orijentiranost tvrtke na izvoz, a prilagodba stranim tržištima je zahtjevna. Tvrtka želi uvesti u proizvodnju nove proizvode koje do sada nije proizvodila i za to joj je potrebna nova tehnologija.

Problemi koje tvrtka nastoji riješiti ovim razvojnim projektom su: premala produktivnost – zastarjela tehnologija i   nemogućnost proizvodnje novih tehnološki zahtjevnijih proizvoda, te proizvodnja locirana na dvije lokacije – posljedica: veliki transportni troškovi poluproizvoda, prazni hodovi, veća cijena koštanja.

Realizacijom ovog projekta (gradnjom novog pogona u produžetku postojeće proizvodne hale) bi se također riješio i problem visokih troškova proizvodnje na dvije lokacije, te bi se podigla energetska učinkovitost. Tvrtci bi bilo omogućeno kupnjom novih strojeva da uvede u proizvodnju nove proizvode, te bi time došlo do povećanja konkurentnosti tvrtke na nacionalnom i međunarodnim tržištima. Budući da proizvodnja te industrijske grane ima i u svjetskim razmjerima dobru perspektivu razvoja, procjenjuje se  da i u hrvatskim  uvjetima proizvodnja opreme za dječja igrališta i komunalne opreme ima  perspektivu dugoročnog razvoja, te je time ovaj razvojni projekt opravdan.