Očekivani učinci projekta (erp)

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

1. U poslovanje tvrtke uveden ERP sustav praćenja poslovanja;

2. Povećana produktivnost rada i smanjeni troškovi poslovanja;

3. Unaprijeđena znanja i vještine zaposlenika u radu na novim softverima;

4. Upoznata javnost sa provedbom projekta;

5. Uspješno proveden projekt.

Očekivani učinci projekta

Realizacijom projekta očekuje se da će se ostvariti i specifični ciljevi koje je tvrtka postavila prilikom planiranja projekta:  1. Nabavkom nove informatičke opreme i uvođenjem ERP sustava sa nizom programskih podsustava  omogućiti će se objedinjeno praćenje aktivnosti svih tvrtke, te se očekuje povećanje produktivnosti za najmanje 10%;    2. Povećati razinu prihoda od prodaje za najmanje 10% (smanjen utrošak rada i vremena);   3. Poboljšanje odnosa s dobavljačima i kupcima (omogućeno e-poslovanje);  4. Povećana razina znanja i sposobnosti zaposlenika tvrtke;  5.Povećana razina energetske učinkovitosti (manji utrošak energije kao posljedica bolje organizacije proizvodnje).

Očekivani učinci ovog projekta utjecat će na cjelokupno poslovanje u budućnosti na način da će tvrtka povećati razinu svoje konkurentnosti na stranom tržištu i posljedično će se otvoriti mogućnost izvoza. Očekuje se rast broja zaposlenih po stopi od 10-20% godišnje, što u konačnici dovodi do razvoja gospodarstva grada Pakraca, ali i doprinosi povećanju konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u cjelini.