IMG_1572

Nabava radnog vozila i alata za proizvodnju opreme za dječja igrališta

Opći cilj projekta je poboljšanje poslovnog razvoja i ulaganje u materijalnu imovinu tvrtke u cilju razvoja novih kompetencija, poslovnih mogućnosti tvrtke i stvaranja novih radnih mjesta. Jačanje sposobnosti tvrtke Usluga d.o.o. Pakrac za natjecanje na domaćem i međunarodnom tržištu kroz nabavku radnog stroja i alata te edukaciju.

Očekivani rezultati: 1.nabavljen radni stroj (rovokopač); 2. Nabavljen alat i oprema za mobilno servis-vozilo 3. Povećana razina znanja radnika i povećana samostalnost i konkurentnost tvrtke.

Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Ukupna vrijednost projekta: 624.099,21 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi:  499.279,37 HRK

Bespovratna sredstva: 300.000,00 kn

Trajanje projekta: 12 mjeseci

Razdoblje provedbe projekta: 31.10.2017. – 31.10.2018.

Opis projekta:

Po završetku ovog projekta tvrtka bi bila u mogućnosti pružanja kompletne usluge prema kupcu – mogućnost obavljanja zemljanih radova i pripreme terena na mjestima montaže; niže cijene proizvoda, bez angažiranja podizvođača (manji troškovi radne snage, manji troškovi rada radnih strojeva), te servisiranje već postavljenih dječjih igrališta. Kupnjom radnog vozila (ROVOKOPAČ) tvrtka bi mogla zaokružiti svoj poslovni proces, odnosno omogućila bi se kvalitetnija i potpunija usluga tvrtke prema kupcima (kvalitetnija i brža, te financijski povoljnija montaža proizvoda tvrtke), a došlo bi i do znatne uštede radne snage.

Tvrtka bi ovim projektom nabavila i alat i opremu koje bi instalirali u servisno kombi vozilo i time bi se omogućili popravci na mjestu kvara dječje opreme, na igralištima, ne bi se neispravni dijelovi dopremali u tvrtku, skratio bi se znatno broj dana kada igrališta nisu u funkciji. Time bi došlo do povećanja konkurentnosti tvrtke. Budući da proizvodnja te industrijske grane ima i u svjetskim razmjerima dobru perspektivu razvoja, procjenjuje se da i u hrvatskim uvjetima proizvodnja opreme za dječja igrališta, kampove i komunalne opreme ima perspektivu dugoročnog razvoja. Tvrtka predviđa da će predloženi projekt nakon završetka dovesti do povećanja produktivnosti rada za min 3-5%, smanjenje ukupnih troškova proizvodnje za min 2%, povećanje prihoda za min 10-12%, te osigurati novo zapošljavanje uz očuvanje postojećih radnih mjesta.

POČETAK PROVEDBE NOVOG PROJEKTA

31.10.2017. Tvrtka je potpisala ugovor o projektu „Nabava radnog vozila i alata za proizvodnju opreme za dječja igrališta“ te je započela provedba. Ovaj projekt je sastavni dio i nadovezuje se na razvojne projekte u tijeku ili su završeni (izgradnja dodatnog prostora i opremanja proizvodnje opremom visoke tehnološke razine, kao i sistema upravljanja i praćenja, kako proizvodnje, tako i kontinuiranog održavanja. U izradi je i software za praćenje svih postavljenih igrališnih površina, kod bilo kojeg našeg kupca (svake pojedinačne opreme) gdje će svaki korisnik igrališne opreme vrlo jednostavno, mobitelom, uz poziv moći poslati poruku o stanju ili neispravnosti opreme. Ovim projektom tvrtka želi zaokružiti poslovni proces i pružiti cjelovitu uslugu kupcu – od proizvodnje opreme, dopremanja na mjesto postavljanja, građevinske pripreme terena za dječja igrališta i kampove, do post prodajnih usluga redovitog servisiranja i održavanja te opreme.

Za montažu dječjeg igrališta ili terase za bungalove i kućice u turističkim naseljima i kampovima je potrebno pripremiti građevinski teren, raditi razne iskope i/ili uzvisine, za što je tvrtka sada prisiljena angažirati podizvođače, jer ne posjeduje radna vozila. Ovim projektom tvrtka želi nabaviti jedno radno vozilo (rovokopač), kako bi brže, bolje i kvalitetnije obavljali pripremu terena u kampovima i dječjim igralištima i montažu svojih proizvoda, eliminirajući skupe podizvođače radova iz poslovnog procesa, što je vrlo značajno uzevši u obzir da u više od 20 godina rada tvrtka ima postavljenih na preko tisuću dječjih igrališta širom Hrvatske te ugovorena održavanja u više gradova (Zagreb, Sisak, Poreč), te kod većih kupaca: hoteli Plava Laguna, Valamar i dječji vrtići. Postaje prioritetno opremanje jednog pokretnog vozila – radionice za servisiranje postavljene opreme za što je potrebno nabaviti dosta alata i opreme koja bi bila stalno stacionirana u tom pokretnom vozilu. Ovaj novi oblik usluge omogućio bi tvrtki veću konkurentnost, proširenje tržišta i veću razinu zadovoljstva dosadašnjih kupaca.

10.12.2017.

DOŠAO ROVOKOPAČ!

Jedna od aktivnosti u projektu bila je i nabava novog rovokopača. Sa zadovoljstvom objavljujemo da je uspješno završen proces javne nabave i da je rovokopač stigao u našu tvrtku!


10.01.2018.ZAPOČELE EDUKACIJE

U sklopu provedbe ovog projekta planirano je dodatno osposobiti neke naše radnike za rukovanje rovokopačem. Aktivnost se provodi u suradnji sa požeškim Pučkim otvorenim učilištem OBRIS, te su ovaj mjesec započele edukacije.

Tags: No tags