Horizontalne teme

HORIZONTALNE TEME

  • Projekt doprinosi jednakim mogućnostima (razvoj tehnologije, automatizacija proizvodnje doprinose zapošljavanju OSI i žena)
  • Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša (smanjenje količine otpada – grijanje na piljevinu, nova tehnologija je energ.učinkovitija)
  • Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja i suradnji sa civilnim društvom (ulaganje na minski sumnjiva područja, zapošljavanje lokalnog stanovništva)