Elementi projekta (erp)

Elementi projekta:

  1. Nabava i instalacija računalne opreme

  2. Nabava i instalacija softvera

  3. Edukacija zaposlenika

  4. Promidžba i vidljivost

  5. Upravljanje projektom i administracija