77

Opruga 00 128 00

Opruga 00 128

Opruga 00 128

00

00 128 Klatilica na opruzi za jedno dijete
dimenzija 77x24x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku psa. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj je lik sa sjedalicom i ručkicama, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.

Opruga 00 130 00

Opruga 00 130

Opruga 00 130

00

00 130 Klatilica na opruzi za jedno dijete
dimenzija 77x24x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku žabca. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj je lik sa sjedalicom i ručkicama, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.

Opruga 00 136 00

Opruga 00 136

Opruga 00 136

00

00 136 Klatilica na opruzi za jedno dijete
dimenzija 77x24x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku mačke. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj je lik sa sjedalicom i ručkicama, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.

Opruga 00 143 00

Opruga 00 143

Opruga 00 143

00

00 143 Klatilica na opruzi za jedno dijete
dimenzija 77x24x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku ribe. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj je lik sa sjedalicom i ručkicama, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.