145

Vrtuljak 01 114 00

Vrtuljak 01 114

Vrtuljak 01 114

00

01 114 nagibni vrtuljak
Dimenzija fi145x58 cm

Na centralnoj osovini u metalnom kućištu, oslonjena je nosiva konstrukcija vrtuljka, na koju je pričvršćen pod nagiba 10o. Pod je od tvrde vodootporne protuklizne šperploče.
Kućište osovine je promjera fi125 mm, dok je promjer osovine fi 45 mm. U kučištu su smješteni ležajevi kojhi nose okretnu konstrukciju.

Opruga 00 132 00

Opruga 00 132

Opruga 00 132

00

00 132 Klatilica na opruzi za dvoje djece
dimenzija 145x26x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku gusaka. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj su dva lika sa sjedalicama i ručkicama, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.

Opruga 00 133 00

Opruga 00 133

Opruga 00 133

00

00 133 Klatilica na opruzi za dvoje djece
dimenzija 145x26x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku magaraca. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj su dva lika sa sjedalicama i ručkicama, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.