137

Opruga 00 144 00

Opruga 00 144

Opruga 00 144

00

00 144 Klatilica na opruzi za dvoje djece
dimenzija 137x26x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku dalmatinera. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj su dva lika sa sjedalicama i ručkicama, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.

Opruga 00 145 00

Opruga 00 145

Opruga 00 145

00

00 145 Klatilica na opruzi za dvoje djece
dimenzija 137x26x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku konja. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj su dva lika sa sjedalicama i ručkicama, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.

Opruga 00 146 00

Opruga 00 146

Opruga 00 146

00

00 146 Klatilica na opruzi za dvoje djece
dimenzija 137x26x90cm

izrađena od tvrde plastične mase u obliku kvočki. Temeljenje se vrši metalnim toplocinčanim nosačem u betonsku podlogu, na koju se nastavlja plastificirana opruga fi19x225x365 mm na kojoj su dva lika sa sjedalicama i ručkicama, metalni dijelovi su cinčani, a drveni su bojani ili plastificirani. Svi vijčani spojevi moraju biti zaštićeni plastičnim kapicama, a ručkice moraju biti ergonomski oblikovane i ne smiju biti metalne.

Izrađeno prema EN 1176 normi.